SLUGA A AGILITY!!!

SLOUGHI A AGILITY - ZAJÍMAVOST

Každý chrtař je čas od času postaven před otázku: "Co vlastně chrt a cvičák..., je to znásilňování orientální povahy nebo prostě jiný způsob, jak být se svým psím přítelem a upevňovat tak vzájemný vztah? A co chrt a agility?" Názory i zkušenosti se samozřejmě liší, ale třeba se při formování toho vašeho pohledu na věc uplatní i kratičká a veselá zmínka slovenské majitelky sloughíčka - Ahaggara ag Dalvit. Tak tedy něco ze světa. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Máme doma "nádejného agiliťáčika". Agušok sa tak snažil!!!
Boli sme sa pozrieť na tréningu v trenčínskom klube agility ARDERIN, tak sme to tam aj skúsili. No dostať ho do tunela, tak to sa nám nepodarilo, ale prekážka a slalom ho veľmi bavil. Až boli všetci prekvapení! Skvelí ľudia, kvelé prostredie, báječná priateľská atmosféra, perfektné počasie. určite prídeme znova, nech sa slugíček zdokonaľuje..

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ZAJÍMAVOST - ARCHIV

SERIÁL O GENETICE - DÍL PRVNÍ
aneb co by měl každý chovatel znát!

Co je to vlastně genetika?
Je to biologická věda zkoumající především zákonitosti dědičnosti a proměnlivosti v živém organismu. Souvisí s nejzákladnějším živočišným pudem - pudem rozmnožovat se. Rozmnožování je tedy potom procesem vytváření potomků s týmiž druhovými vlastnostmi jako mají rodičovské organismy. Právě přenos druhových vlastností z generace na generaci zajišťuje dědičnost. Nesmíme ale zapomínat na to, že se jednotliví představitelé druhu nejen vzájemně shodují, ale také mají své individuální vlastnosti (barvu srsti, výšku, barvu očí...) , takže když dojde ke křížení, hovoříme pak o vnitrodruhové proměnlivosti neboli variabilitě. Laicky řečeno, potomci sice mají některé vlastnosti svých rodičů a prarodičů, ale hovoříme pouze o podobnosti a né totožnosti!! (foto-koláž: Lu- Tato koláž ilustruje podobnost rodiče a potomka - na obrázku je v popředí otec Dukal Um Bersheba´s Abid a za ním jeho dcera Agalella ag Dalvit)

Základní genetické pojmy
 • DĚDIČNOST A PROMĚNLIVOST - dědičnost je schopnost předávat vlohy pro utvážení vlastností a podobností z generace na generaci. Dědičnost je příčinou toho, že se potomci podobají svým rodičům - mají s nimi shodné všechny druhové vlastnosti a některé individuální. Dědičnost je tedy tendence ke stálosti, neproměnnosti během střídání generací. (Pozn. Dědičnost je důvodem toho, že se dvěma sloughinkám nenarodí třeba francouzský buldoček:o). Proměnlivost je tendence opačná než dědičnost, tedy potomci nejsou zcela shodní se svými rodiči, jsou jim pouze podobní. (foto-koláž: Lu - na obrázku ilustrace proměnlivosti a dědičnosti - zprava matka Shaburra, syn Isham, dcera Istar)

 • ZNAK A FENOTYP - znakem rozumíme každou jednotlivou vlastnost jedince z druhu. Znaky jsou morfologické (tvar a rozměry těla, proporce) a funkční (schopnost a míra schopnosti vykonávat určitou biologickou aktivitu - např. předpoklad k běhu, lovu apod.). Základním předpokladem pro utvoření dědičného znaku je schopnost buňky jedince vytvořit biochemickou reakci - tedy provádět metabolické přeměny. Znaky se vyskytují v různých kvalitách (formách), a proto se liší jedinec od jedince (jsou např. psi černí, hnědí, pískový, žíhaní atd...každá barva se liší kvalitou provedené biochemické reakce)---znaky kvalitativní. Jiné znaky se liší stupněm (mírou) svého vyjádření- tedy pak vznikne fena nebo pes. Tyto znaky ovlivňují i výšku potomků, nazývají se ---znaky kvantitativní. Fenotyp je potom soubor všech jednotlivých znaků jedince. (foto-koláž: Lu - obrázek demonstruje znaky v různých kvalitách, každá fena má jinou barvu žíhání - sestry Hathor a Heket Bohemia Genao)

 • GEN, GENOTYP a GENOM- gen neboli vloha je molekulární předpoklad, kdy se přenese z rodiče na potomka hotový znak. Geny jsou molekuly DNA specificky uspořádané tak, že nesou informace pro vytvoření biochemických znaků organismu. Úsek makromolekuly DNA, který nese genetickou informaci pro jeden znak, se označuje jako jeden gen pro ten který znak (např. gen pro černou barvu, gen pro závodní předpoklady...). Soubor všech genů se pak nazývá genotypem jedince. Každá buňka má pak svůj vlastní genotyp, který ji odlišuje od jiné buňky---soubor všech genů v jedné buňce se nazývá genom. Laicky řečeno, genom je stavební cihlou genotypu celého organismu.
Snad se nám povedlo, osvětlit vám základní pojmy genetiky a ve druhém díle se můžete těšit MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY DĚDIČNOSTI.
Seriál vzniká za podpory mé maminky, profesorky Bohumily Janovské, která absolvovala přírodovědeckou fakultu UK se zaměřením na genetiku živých organizmů, biologii a chemii.

Literatura: DrSc., prof. RNDr. Oldřich Nečas a kol.: Biologie pro vysoké školy. Státní pedagogické nakladatelství. Praha 1989.

ZAJÍMAVOST - ARCHIV

HISTORIE SLOUGHI - JAK JI NEZNÁTE...

Tento článek vznikl jako součást mé obrovské honby za plemenem a informacemi o něm. Čerpala jsem z několika pramenů a dovoluji si vám předložit výsledek mého pátrání. Doufám, že každý z vás najde v článku alespoň jednu novinku, kterou ještě o sloughi - krásce Orientu nevěděl:o)

Původ sloughi je zastřen mnoha tajemstvími a dodnes zůstává jednou z nejdiskutovanějších otázek. Pravda je taková, že sloughi zřejmě přišla do Orientu nebo do místa, kterému dnes říkáme Etiopie jako dar núbijským Faraonům odněkud z Asie. První zmínky o sloughi v podobě podobné té, jak ji dnes známe, je datována do 8. - 7. století před Kristem. Starověké egyptské artefakty nám představují, jak cenní byli v této době hladkosrstí sighthoundi s hladkým rovně složeným uchem. (photo from: www.virtualtourist.com, Bedouins in desert)

Dnes se jako země původu uvádí nejčastěji Maroko, Tunis nebo Lybie a to především proto, že se sloughi stala společníkem kočovných pouštních kmenů Berberů, kteří okupovali severní části Afriky. Do skupiny tzv. sighthoundů (v češtině možné přeložit jako „psů lovících naviděnou“), kteří podobou připomínají sloughi, patří ještě azawakh, hladkosrstá i dlouhosrstá saluki a hladkosrstý i dlouhosrstý afghan. Všechny tyto rasy původně vyšly zřejmě z jednoho hladkosrstého předka s dopředu spuštěným uchem, k typovým odlišnostem došlo tedy asi šlechtěním různými kmeny- např. azawakh je dnes považován za psa kmene Tuarégů, jejichž doménou byla centrální Afrika a oblasti okolo dnešního Chadu, Mali či Burkina Faso, oproti tomu saluki je považována za psa Beduínů, kteří obývali hlavně střední východ, oblasti Saudské Arábie, Iráku, Íránu a Izraele. Dlouhosrstá varianta se potom do standardu dostala zřejmě křížením s různými typy původně asijských chrtů, než vznikli předchůdci dnešní dlouhosrsté saluki a afghána- jako např. tazy, tajgan, ghazni, balúčský chrt a mnoho dalších. (photo from: www.sloughi-home.de)

Ale vraťme se ke sloughi. Tato rasa byla svým vlastníkem brána jako člen rodiny. Sloughi sdílely se svou rodinou stan a s páníčkem často i za studených nocí jeho přikrývku. Ne nadarmo jedno arabské přísloví o těchto noblesních zvířatech praví: „ Aada machi Kelb, aada Sloughi.“ neboli „Tohle není pes, to je sloughi!“. V zemi původu bylo o sloughi pečováno se stejnou láskou jako o kvalitního arabského koně. Sloughi byla poklad, a proto její štěňata byla často kojena beduínskými ženami, aby se ulevilo kojící feně (sloughi mívají i deset štěňat). Ztracená sloughi znamenala, že rodina bude žít několik týdnů ve smutku, jako když zemře člen rodiny. Sloughi byly zdobeny šperky a amulety nespočetné hodnoty, majitelé jim rituálně vypalovaly značky jako projev urozenosti a původu, a nejlepším jedincům s nejsilnějšími loveckými pudy se obřadně zkracovaly ušní boltce jako prevence před zachycením psa v křovinách nebo před napadnutím šelmou. Sloughi byla tak vysoce ceněná především pro její čistou práci na lovech. Doprovázela svého majitele a jeho sokola na lovu za zajíci, fenky, pouštními liškami, hyenami, pštrosy a gazelami. Sloughi dokázala strhnout cokoli na povel svého pána čistě, bezbolestně a ještě přitom vypadala vždy elegantně. Sloughi je typický lovec otevřených prostor, jak bylo již řečeno, loví především pomocí svého zraku. (photos from: www. discoverseaz.com, desert fox)

VÍTE ŽE:

 • první sloughi byla importována do Francie ze severní africko-francouzské kolonie už někdy okolo roku 1800.
 • od roku 1850 došlo k rozšíření sloughi z Francie do celé Evropy především díky knihám vojenského velitele Daumase a také se začaly konat první mezinárodní psí show, na kterých byla sloughi představena veřejnosti.
 • na poč. 19. století se hlavním evrospským místem chovů sloughi stalo Holandsko a to především díkyafrickým importům Auguste Le Grase
 • první dlouhosrsté saluki se objevují na portrétech v Evropě už okolo roku 1700 a v 18. století se stala jejich evropskou domovinou především Anglie
 • na poč 20. století se odstartovala novodobá šlechtící filozofie saluki především díky importu krátkosrsté feny "SHAMI" (o níž se majitelka domnívala, že se jedná o sloughi, protože jí fena byla prodána arabským chovatelem jako "slughi") a dlouhosrstého psa jménem "LANCE" - jakmile se paní Florence Amherst dozvěděla, že Shami je krátkosrstá saluki, zkřížila tyto dva importy a dala tak v Anglii vznik novodobé historii plemene saluki.
 • po skončení první světové války a následné demisy některých afrických států, se rozpoutala vlna importů do Evropy (především Britských a Francouzských).
 • Bohužel zákon, který do Afriky přinesli francouzští okupanti s druhou světovou váslkou, zakázal lovení s pomocí sighthoundů. Dokonce se volně pobíhající sloughi mohla beztrestně střílet. Populace sloughi tak byla zdecimována a teprve až evropské snahy a nástup volného exportu ze země v šedesátých letech 20. století, pomohly obnovit tuto nádhernou orientální rasu.

Lucie Janovská

Prameny:
http://sloughi.tripod.com/SFAA
http://en.wikipedia.org/wiki/sloughi
http://www.k9web.com/dog-faqs/breeds/sloughi.html
Amherst, F: Cassell´s New Book of the Dog, chapter Oriental Greyhounds, p. 56, London Cassell and Co.
Savolaien, p a kol: Genetic evidence for an East Asian origin of domestic dogs. Časopis Science č. 298. Publik. 2002.


ZAJÍMAVOST - ARCHIV

ORIENTÁLCI A JEJICH PŘÍBUZNOST
Víte že orientální chrti mají mnoho společného? Není to jenom podobná povaha a stejný kontinent původu. Tito psi mají k sobě velmi blízko i co se týče genetiky. Na http://www.sloughi-international.com/saluki.html zveřejnila paní Ermine Moreau-Sipiere tato zajímavá fakta, cituji:
 • "Pojem Saluki a Sloughi je arabským označením pro typ psa, nikoli však pro konkrétní rasu. Jinými slovy, jedná se o označení stejného pojmu, jako je například v angličtině pojem sighthound. (Pozn. překladatele. U nás například blízké pojmu orientálec či arabský chrt). Samozřejmě je také pravdou, že rozdíly mezi těmito dvěma pojmy v pravém slova smyslu nejsou limitovány barvou srsti, stavbou či držením těla... " Pozn. překladatele, vysvětlení - Arabština nezná pojem pro český výraz chrt, mnoho Arabů tak slovem chrt rozumí označení saluki nebo sloughi- tyto dva pojmy tedy v arabských zemích označují nejen tu konkrétní rasu, kterou uznává FCI, ale rozumí tím všechny orientální chrty. Proto, když uslyšíte Araba říkat pojem sloughi nebo saluki, vždy je dobré upřesnit si, o jakém typu psa mluví, protože náš zmíněný Arab může mít na mysli stejně dobře i azawakha či afgána. Arabsky se potom tedy pojem chtr vysloví [sluri] - arabština nezná písmeno g či [saluki], i když mluvíte o afgánovi či azáčkovi. Jediná země, kde se rozlišení podle FCI dodržuje i ve slovech je Maroko, protože také jako jedna z mála zemí Afriky zákony FCI uznává, ale přesto v okrajových oblastech Maroka narazíte na domorodé obyvatele, kteří stále pod pojmem sloughi či saluki rozumí jakéhokoliv chrta. To se vám právě může stát osudným při nákupu štěněte v Africe, budete-li předpokládat, že si kupujete čistokrevnou sloughi, ale zatím vám prodají jakéhokoliv chrtího míšence pod pojmem "sluri". (foto1 a 2: krátkosrstý dvouletý pes Afghánského chrta, foto 3: štěně-krátkosrstá fenka Afghánského chrta se svou dlouhosrstou matkou - všechny fotky z www.kolumbus.fi/punapaula )

 • "Přírodovědný genetický výzkum mezi rozdílnými rasami sighthoundů jako jsou například sloughi, azawhaci, afgáni či saluki prokázal, že každá rasa má jiné rozmístění alel v genu a tedy i odlišný a specifický genetický profil. A byť se nám to může zdát divné, například azawakh a sloughi mají dominantní alelu B ve stejném lokusu v chromozomu na DNA, ale přesto mají v genetickém řetězci mnohem více odlišností než jiná orientální plemena." (foto: pes Sloughi Magistére Vaysa z www.pawpeds.com)

 • "DNA testy provedené na 17 salukách, 5 sloughi a 15 afgánských chrtech prokázaly, že: sloughi versus saluki nese 7 rozdílů v genetické struktuře šroubovice DNA, afghan versus saluki nese 3 rozdíly v genu šroubovice DNA a POZOR sloughi versus afghan nese pouze jeden jediný rozdíl v genu šroubovice DNA. Ano, byť vám to může připadat absurdní, geneticky mají k sobě nejblíže afghan a sloughi." (foto: krátkosrstá saluki Kjara z www.saluki.ru)
V Evropě se konečně podařilo vyšlechtit rasu tzv. smooth afghan, nebo-li hladkosrstého afghána- předkládáme fotografie, abyste sami mohli posoudit, jak moc si jsou afgháni se sloughi podobní!!! (foto: hlava Kjary- krátkosrstá saluki- www.saluki.ru)
Sami můžete podle jednotlivých přiložených fotografií posoudit rozdíly mezi stavbou těla a hlavy krátkosrstého afghána, sloughi, azawakha a krátkosrsté saluki. Kdopak se vám líbí nejvíc? (foto: azawakh světový vítez 95 Greboun z www.pawpeds.com)

Překlad:Lucie Janovská (poznámky jsou z mých zkušeností a znalostí získaných v Africe)