STANDARDY

STANDARD SLOUGHI (č. 188)
KLASIFIKACE FCI:
Skupina č. X - Chrti, sekce 3 (krátkosrstý chrt)

ZEMĚ PŮVODU:
Maroko

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA A POVAHA:
Sloughi původně pochází z Orientu, ale dnes je jí domovinou severní Afrika (oblast Maroka, Lybie a Tunis). Největší počet sloughi najdeme v Maroku, proto byla tato země určena FCI za zem původu. Sloughi je typický lovec otevřených prostor - sighthound ("pes lovící očima"), původně používaná k lovu štvaním, její rychlost se pohybuje až okolo 55 km/hod. Sloughi je elegantní, hrdý pes se suchým osvalením, neustále zanechávající dojem velmi ušlechtilého zvířete. Ačkoli působí sloughi svým hrdým pohledem velmi nepřístupně, je přítulná a mazlivá, a neváhá svého pána bránit za každé situace. Byť je sloughi vášnivý lovec, přesto ocení komfort domova.

KOHOUTKOVÁ VÝŠKA A RÁMEC TĚLA:
Kohoutková výška psů by měla být mezi 66-72 cm, ideální je 70 cm. U psa o koh. výšce 70 cm by délka těla měla činit 67 - 68 cm.
Kohoutková výška fen by měla být mezi 61 - 68 cm, ideální je 65 cm. U feny o koh. výšce 65 cm by délka těla měla být 62 - 63 cm.

TYP:
Jednotný, krátkosrstý.

POUŽITÍ:
Pes lovící na viděnou, jehož doménou jsou štvanice.

HLAVA:
 • CELKOVÝ POPIS - z profilu je hlava elegantní, protáhlá, jemná, ale dost silná. Při pohledu shora vidíme protáhlý trojúhelníkovitý klín- mozkovna je potom částí nejširší , směrem ke špičce nosu se zužuje.
 • MOZKOVNA - horní linie je plochá a dosti široká. Mezi ušima 12 - 13 cm, u velkých jedinců 14 cm, ale to je dost vzácné. Ve své zadní části je mozkovna zřetelně zaoblená, po stranách zaoblena harmonicky. Očnice slabě vystupují. Čelní rýha je nepatrně vyznačena. Hřeben kosti temenní a týlní hrbol jsou patrné.
 • STOP - jemný, slabě vyznačený.
 • ČENICHOVÁ PARTIE - Má tvar protáhlého trojúhelníku nepřehnaně se zužujícího, je přibližně stejně dlouhá jako mozkovna. V celé své délce je čenichová partie přímá. Nos nemá kostěný podklad, kost v tomto místě lehce ubíhá dolů.
 • NOS - černý, dostatečně silný, aby nepůsobil špičatým dojmem, zřetelně vyvinutý. Občas se vyskytne hnědý nos.
 • PYSKY - jemné, pružné. Těsně překrývají spodní čelist. Ústní koutky co nejméně patrné.
 • ZUBY - normální, čelisti silné a souměrné. Skus nůžkový, klešťový je akceptován.
 • OČI - velké, tmavé, v očnicích dobře uložené, někdy trochu přivřené v důsledku lehkého sešikmení očních víček. Jejich výraz je mírný, poněkud zasmušilý. Pohled je plný nostalgie. U jedinců se světlou srstí je oko většinou zbarveno jantarově.
 • UŠI - vysoko nasazené, zavěšené, dobře přiléhající k hlavě, ne příliš velké. Trojúhelníkovitého tvaru, na koncích lehce zaoblené.
KRK:
Dlouhý, odsazený a horní linie je z profilu lehce klenutá. Kůže je jemná, dobře přiléhající, bez laloku. Srst je krátká.

TĚLO:
 • HŘBET - krátký, téměř vodorovný. Chybou je níže položený kohoutek než kyčel.
 • BEDRA - krátká, suchá, široká a lehce klenutá.
 • ZÁĎ - kostnatá a šikmá.
 • HRUDNÍK - ne příliš široký, hluboký, dobře vyvinutý, dosahuje k loktům. Plochá žebra se opírají o dlouhou, směrem dozadu se zvedající hrudní kost. Břicho a slabiny jsou dobře vtažené.
OCAS:
Tenký, bezmasý, nasazený v prodloužení zádě a nesený pod linií hřbetu. Musí dosahovat nejméně k vrcholu hlezenního kloubu.

HRUDNÍ KONČETINY:
 • PLECE - dlouhé a šikmé, končetiny silné.
 • LOPATKY - dlouhé, šikmo uložené.
 • PŘEDLOKTÍ - kostnaté a svalnaté.
 • ZÁPĚSTÍ A ZÁPRSTÍ - pružná a silná.
 • TLAPY - kostnaté podlouhlé oválné tlapky, u některých sloughi lehčího typu téměř jako zaječí. Drápy jsou černé nebo pigmentované.
PÁNEVNÍ KONČETINY:
 • STEHNO - ploché a svalnaté.
 • BÉRCE - dlouhé a dobře osvalené.
 • HLEZENNÍ KLOUB - silný a dobře zaúhlený.
 • NÁRT - silný, bez paspárků.
POHYB:
Krok, klus, ale hlavně cval.

SRST:
Krátká, na dotek jemná, hustá bez podsady, vnitřní strany stehen a břicho úplně holé.

ZBARVENÍ:
Pískové, světle pískové s černou maskou nebo bez ní, červeně pískové, pískové s uhlováním s černým pláštěm nebo bez něj, žíhané.

VADY:
Světlé oko, hrubá hlava a tělo, příliš výrazný stop, špatné proporce, chybná hřbetní linie, sudovitá žebra, nedostatečně vtažené břicho, záď příliš strmá, nedostatečně dlouhá nebo úzká, ocas nedostatečně dlouhý, příliš silně osrstěný nebo špatně nesený, tvrdá a hrubá srst, malý bílý odznak na hrudi - tolerován, ale považován za vadu.

VYLUČUJÍCÍ VADY:
Depigmentovaná místa; uši vztyčené nebo klopené, příliš dlouhé a dozadu složené; polodlouhá srst, srst tvořící třásně na končetinách a na ocase, bílé ponožky, bílé odznaky; předkus nebo podkus; jiné zbarvení než popisuje standard.


POZNÁMKA:
Psi musí mít dvě očividně normálně vyvinutá a v šourku zcela sestouplá varlata.
------------------------------------------------------------------------------------------------

STANDARD AZAWAKH (č. 307)
KLASIFIKACE FCI:
Skupina č. X - Chrti, sekce 3 (krátkosrstý chrt)

ZEMĚ PŮVODU:
Mali, patronát Francie

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA A POVAHA:
Jedná se o afrického chrta afroasijského typu, který se objevil v Evropě kolem roku 1970. Pochází z pánve středního Nigeru, mimo jiné z údolí Azawakh. Po staletí doprovází nomády jižní Sahary. Obzvlášť vysokonohý a elegantní chrt, působí dojmem vysoké ušlechtilosti. Kostra a svalstvo jsou viditelné pod tenkou a sucho krycí tkání. Jeho tělo se nechá popsat jako na výšku postavený obdélník.

KOHOUTKOVÁ VÝŠKA A RÁMEC TĚLA:
Výška v kohoutku psi: 64 - 74 cm, feny: 60 - 70 cm
Hmotnost psi: 20 - 25 kg (přibližně),feny: 15 - 20 kg (přibližně).
Délka těla / výška v kohoutku je 9 : 10. U fen může být tento poměr lehce překročen.
Hloubka hrudníku / výška v kohoutku je přibližně 4 : 10.
Délka čenichu / délka hlavy je 1 : 2.
Šířka lebky / délka hlavy je 4 : 10.

CHOVÁNÍ A POVAHA:
Živý, pozorný, zachovává si odstup, vůči cizím je rezervovaný, někdy dokonce nepřístupný, ale k lidem, které k sobě ráčí připustit, umí být něžný a láskyplný.

POUŽITÍ:
Lov na viděnou. Nomádi v něm kromě toho vidí zvíře přepychu a společníka.


HLAVA:

 • CELKOVÝ POPIS - dlouhá, jemná, suchá, cizelovaná, poměrně úzká, ale ne přehnaně.
 • MOZKOVNA - mozkovna je téměř plochá, spíše podlouhlá. Šířka lebky musí být zřetelně menší než polovina délky hlavy. Horní linie lebky a čenichu jsou často lehce divergentní. Nadočnicové oblouky a čelní brázda jsou málo vyznačené. Týlní hřeben naproti tomu zřetelně vystupuje a týlní hrbol je vyznačený.
 • STOP - velmi málo vyznačený.
 • ČENICHOVÉ PARTIE - dlouhá, rovná, směrem dopředu ne přehnaně se zužující.
 • NOS - nosní dírky jsou dobře otevřené. Nosní houba je černá nebo hnědá.
 • PYSKY - jemné, pružné. Těsně překrývají spodní čelist. Ústní koutky co nejméně patrné.
 • LÍCE - ploché.
 • ZUBY - dlouhé silné zuby, nůžkový skus
 • OČI - mandlového tvaru, dost velké. Jejich barva je tmavá nebo jantarová. Oční víčka pigmentovaná.
 • UŠI - dost vysoko nasazené, tenké, vždy svěšené a ploché, s poměrně širokou základnou, přilehlé k lebce, nikdy ve tvaru "růžového ucha". Mají tvar trojúhelníku s lehce zaobleným koncem. Při pozornosti chrta se jejich základna vztyčí.
KRK:
Dobře odsazený, dlouhý, tenký a svalnatý, lehce klenutý. Kůže je tenká a netvoří lalok.

TĚLO:
 • HŘBET - téměř rovně probíhající, vodorovný nebo ke kyčlím lehce stoupající, kohoutek dobře vystupující.
 • BEDRA - krátká, suchá a často lehce zaoblená. Kyčelní hrboly zřetelně vystupující, ve stejné výšce jako kohoutek nebo výše.
 • ZÁĎ - šikmá, ale ne příliš silně spadající.
 • PŘEDHRUDÍ - ne příliš široké.
 • HRUDNÍK - dobře vyvinutý do délky, hluboký, ale nedosahuje k loktům. Není příliš široký, musí ale poskytovat dostatečný prostor pro srdce; proto se hrudní koš za hrudní kostí nesmí náhle zužovat.
 • ŽEBRA - dlouhá, viditelná, lehce a pravidelně zaoblená až k hrudní kosti.
 • SPODNÍ LINIE - oblouk hrudní kosti je zdůrazněn a bez přerušení přechází až do velmi vysoko vtaženého břicha pod klenbu beder.
OCAS:
Nízko nasazený, dlouhý, tenký, suchý, ke konci se zužující. Je pokrytý stejnou srstí jako tělo, špička ocasu je bílá. Je dolů nesený, s lehce vzhůru ohnutým koncem. Při vzrušení může být nesen nad horizontálou.

HRUDNÍ KONČETINY:
 • CELKOVÝ VZHLED - Dlouhé, tenké, téměř zcela kolmo postavené. Postavení absolutně kolmé a svislé.
 • PLECE - dlouhé a šikmé, končetiny silné.
 • LOPATKY - Dlouhé, suše osvalené, při pohledu z profilu trochu šikmo postavené. Úhel lopatka - kost ramenní velmi otevřený (přibližně 130°).
 • PŘEDLOKTÍ - kostnaté a svalnaté.
 • ZÁPĚSTÍ A ZÁPRSTÍ - pružná a silná.
 • TLAPY - Okrouhlého tvaru s tenkými těsně sevřenými prsty. Polštářky jsou pigmentované.

PÁNEVNÍ KONČETINY:

 • CELKOVÝ VZHLED - dlouhé a suché, absolutně rovné a svislé.
 • STEHNO - dlouhé, s vystupujícím suchým osvalením. Úhel kost kyčelní - kost stehenní je velmi otevřený (přibližně 130°).
 • BÉRCE - úhel kost stehenní - kost holenní je velmi otevřený (přibližně 145°).
 • HLEZENNÍ KLOUB - hlezno rovné a suché bez paspárků.
 • NÁRT - silný, bez paspárků.
 • TLAPY - Okrouhlého tvaru. Polštářky jsou pigmentované.
POHYB:
Vždy velmi pružný, především v klusu a v kroku s vysokou akcí končetin. Skokový cval. Azavak působí dojmem velké lehkosti a pružnosti. Pohyb má u tohoto plemene podstatný význam.

SRST:
Kůže je tenká, na celém těle napjatá a přilehlá. Strst je krátká, jemná, bez podsady. Na břiše redukovaná až k lysosti.

ZBARVENÍ:
Písková, strakatost je omezená na končetiny. Všechny barevné odstíny od světle pískové do tmavě červené jsou přípustné. Na hlavě může nebo také nemusí být černá maska, lysina se objevuje velmi nepravidelně. Ke zbarvení patří bílá skvrna na hrudi a bílý konec ocasu. Všechny čtyři končetiny musí mít bílé ponožky, přinejmenším musí být na tlapkách stopy bílé barvy. Černé žíhání je přípustné.

VADY:
Každá odchylka od výše uvedených bodů musí být posuzována jako vada a v jejím hodnocení má být vyjádřen stupeň odchylky. Celkový vzhled: těžký, tělo příliš dlouhé, lebka příliš široká, příliš zdůrazněný stop, kyčelní hrboly zřetelně níže než kohoutek, silná depigmentace.

VYLUČUJÍCÍ VADY:
- nedostatek v typu (zejména když to ukazuje na nedávné křížení s jiným plemenem)
- odchylka větší než 3 cm od výšky uvedené ve standardu
- silné anatomické znetvoření, nezpůsobené úrazem
- vrozené anomálie, vedoucí k invaliditě
- každá znatelná velká vada
- žebra, která jsou v dolní části hrudníku zaoblená dovnitř, takže hrudník má tvar houslí
- předkus nebo podkus
- drátovitá srst nebo polodlouhá srst
- nestandardní osrstění a zbarvení
- chybění jakýchkoliv bílých znaků na jedné nebo více končetinách
- světlé oko, tzv. dravčí
- panicky bázlivá nebo útočně agresivní povaha

POZNÁMKA:
Psi musí mít dvě očividně normálně vyvinutá a plně v šourku sestouplá varlata.
------------------------------------------------------------------------------------------------


Výstavy

Dostihy / Coursing